1978
 
ARTWORK IMAGES
(click on an image to view an enlarged version)
   
Death of a Typewriter Death of a Typewriter
Death of a Typewriter Death of a Typewriter
 
DEATH OF THE TYPEWRITER RETURN TO ARTWORK LISTING

DOOD VAN DIE TIKMASJIEN (VOORBLAD)

 

KYKAFRIKAANS het amper die naam DOOD VAN DIE TIKMASJIEN gekry. Die eerste tikmasjiene, genaamd Remington, het in die jaar 1874 op die mark verskyn. Ongeveer 'n honderd jaar later het die eerste rekenaars aan die publiek beskikbaar geraak. Teen 1980, die jaar toe KYKAFRIKAANS gepubliseer is, was dit duidelik dat die rekenaar by die tykmasjien sou oorneem. Boshoff beskou die jaar dan ook as die sterfdatum van die tikmasjien. Sy bundel is 'n grafrede - getik op 'n draagbare Hermes 3000 tafelmodel, bring dit hulde aan die tikmasjien. Met hierdie gedigte poog Boshoff vir oulaas om 'onmoonlike dinge' op 'n tikmasjien te doen. Na KYKAFRIKAANS het Boshoff dan ook nooit weer op 'n tikmasjien gedig nie.

DOOD VAN DIE TIKMASJIEN (DEATH OF THE TYPEWRITER) (COVER OF BOOK)
KYKAFRIKAANS almost received the name DOOD VAN DIE TIKMASJIEN. The first typewriters, called Remington, appeared on the market in 1874. Approximately one hundred years later the first computer became available to members of the public. By 1980, the year that KYKAFRIKAANS was published, it was clear that the computer would take over from the typewriter. Boshoff regards this year as the year in which the typewriter died. His collection of poems is a eulogy - typed on a Hermes 3000 table model, it pays homage to the typewriter. With these poems Boshoff tries, for the last time, to do the 'impossible' on a typewriter. After KYKAFRIKAANS Boshoff never again wrote typewriter-poetry.

 
EXTRA NOTES EXHIBITIONS
 

NO EXTRA NOTES

 
MEDIA DOCUMENTS RELATED TO ARTWORK
 
NO RELATED MEDIA
 

2012 Copyright Willem Boshoff :: Site Design by www.vsquared.co.za Graphic Design